PROJEKT VSTŘÍCNÁ LÉKÁRNA

    

 Vážení zákazníci,

 od ledna 2014 se naše lékárna zapojila do sdružení lékáren, které dodržují principy vedoucí k omezení násilně prováděných záměn předepsaných léků.

 Řada pacientů se setkává s praxí, kdy je jim v lékárně nabídnuto vydání jiného léku, než který je předepsán lékařem. V některých případech je tento postup v souladu se zájmy pacienta, často však ne. Laik nemá mnoho šancí poznat, jak je tomu v jeho případě. Více o záměnách najdete zde.

Častý je výskyt násilných záměn prováděných lékárníky-zaměstnanci pod tlakem provozovatele lékárny a motivovaných ekonomickým profitem lékárny. Lékárna mimo jiné cíleně omezuje objednávky nepreferovaných léků tak, aby mohla vydávat co nejvíce těch preferovaných. Jak se může běžný pacient bránit?

Minimálně v případech, kdy má váš předepsaný lék nulový nebo zanedbatelný doplatek, a zároveň je běžně dostupný v distribuční síti, je záměna zcela zbytečná, pouze přináší možná rizika. Preferujte lékárnu, která při výdeji na recept vůči pacientovi postupuje korektně.

Vstřícná lékárna sdružuje lékárny, které se zavázaly zavést účinná opatření pro podporu svobodného rozhodnutí lékárníka nabídnout alternativy pouze v případech, kdy je to v zájmu pacienta.


 


 

Více informací o projektu naleznete zde: https://www.vstricnalekarna.cz/o-nas/